แจ้งวัฒนะ.com

รายละเอียดลงโฆษณาบนเว็บ แจ้งวัฒนะ.com

 • ลงโฆษณา ครั้งละ 3 เดือน 
 • เปลี่ยนทุกร้านทุกตำแหน่ง พร้อมกัน ทุก 3 เดือน
     ในวันที่ 1 เม.ย 2565 / 1 ก.ค 2565 / 1 ต.ค 2565 / 1 ม.ค 2566
 • แต่ละตำแหน่งสามารถดูราคาที่ด้านล่าง
 • หากต้องการติดต่อสอบถาม และจองตำแหน่ง สามารถติดต่อที่
  Line @eatoutcommerce
ติดต่อลงโฆษณา ที่ Line @eatoutcommerce

🛒 ราคาและตำแหน่งโฆษณาบนเว็บ แจ้งวัฒนะ.com  :


โซน A : 18 ร้านอาหารแจ้งวัฒนะ

จำนวน 18 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ A1 ตามประเภทอาหาร: ราคา 2,000 / เดือน ( 6,000 บาท / 3 เดือน )

   หมายเหตุ : กรณีซื้อเหมา ทั้ง 18 ตำแหน่ง สำหรับ เอเจนซี่โฆษณา หรือ สมาคม หรือ หน่วยงาน รบกวนสอบถามราคาทาง Line @eatoutcommerce


โซน B : ร้านขายวัตถุดิบ อุปกรณ์ ย่านแจ้งวัฒนะ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ B1 : ราคาตำแหน่งละ 2,000 บาท / เดือน ( 6,000 บาท / 3 เดือน )

โซน C : ขายงานบริการ เกี่ยวกับร้านอาหารย่านแจ้งวัฒนะ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ C1 : ราคา 2,000 บาท / เดือน ( 6,000 บาท / 3 เดือน )

โซน D : ฝากประกาศขายบ้าน
จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ D1 : ราคา 2,000 บาท / เดือน ( 6,000 บาท / 3 เดือน )